Kontakty

V případě nouze volejte linky tísňového volání!

  • Hasičský záchranný sbor: 150
  • Zdravotnická záchranná služba: 155
  • Městská policie: 156
  • Policie České republiky: 158
  • Jednotná evropská linka tísňového volání: 112
    (linka 112 je vhodné zejména v zahraničí, doporučujeme používat „domácí“ tísňové linky)

Hasiči Hajnice

Starosta SDH: Luboš Fridrich

Velitel JSDH: Tomáš Hrdinka

Zástupce velitele JSDH: Marek Voženílek

Jednatel SDH: Petr Ficker

Mladí hasiči: Pavla Hrbková

Pronájem pódia: Petr Ficker

Pronájem časomíry: Jaroslav Borůvka

Zřizovatel jednotky: Obec Hajnice