Starší výjezdy

Přehled všech výjezdů z let minulých.

Výjezdy za rok: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | starší

2013

41 27. 12. Staré Buky – Dolníky V 19:40 jsme vyjeli k požáru přístavku chaty o rozměru 5 x 3 m. Zasahující jednotky: PS Trutnov, JSDH Hajnice, JSDH Trutnov – Horní Staré Město no
40 7. 12. Hajnice – Hořičky V 9:30 jsme vyjeli na spadlý strom na komunikaci. Strom zlikvidován pomocí motorové pily. foto
39 6. 12. Hajnice – Komárov V 9:00 jsme vyjeli k nebezpečně nahnutému stromu nad vozovku. Strom zlikvidován pomocí motorové pily. no
38 6. 12. Hajnice – Výšinka V 5:52 byla naše jednotka povolána k dopravní nehodě jednoho osobního automobilu, který skončil v příkopě. Po příjezdu na místo události zjištěno, že náš zásah není potřeba. Zasahující jednotky: PS Dvůr Králové nad Labem, JSDH Hajnice no
37 30. 11. Dvůr Králové nad Labem, Nedbalova ulice Ve 13:29 jsme vyjeli k zahoření v odsávání nad svářecí jednotkou. Požár beze škody. Během jízdy byla naše jednotka odvolána. no
36 27. 11. Dvůr Králové nad Labem, ulice 28. října Ve 2:49 byla naše jednotka povolána k doutnající skládce biomasy v teplárně. K hašení byl použit jeden C proud a pomocí nakladače byly štěpky vyváženy mimo halu. Zasahující jednotky: PS Dvůr Králové nad Labem, JSDH Hajnice no
35 2. 11. Trutnov, Úpské nábřeží V 18:26 jsme vyjeli k vycházejícímu černému dýmu z bytu ve 4. patře. Jednalo se o požár malého rozsahu. Naše jednotka byla odvolána během jízdy zpět na základnu. no
34 2. 11. Kocbeře V 8:43 byla naše jednotka povolána k požáru stohu slámy na poli. Na místě zjištěno, že se jedná o doutnající hnojiště. Místo předáno majiteli. Spolupráce s PČR. Zasahující jednotky: PS Dvůr Králové nad Labem, JSDH Hajnice foto
33 12. 10. Hajnice Ve 2:57 jsme vyjeli k požáru roubené chalupy. Při příjezdu byla celá střecha již zasažená plameny. Na likvidaci požáru nasazeny 4 C proudy a jeden vysokotlaký proud. Na odvětrání prostor použit přetlakový ventilátor. Během dohašování bylo potřeba rozebrat část střešní konstrukce. Zasahující jednotky: PS Dvůr Králové nad Labem, PS Trutnov, JSDH Hajnice foto
32 3. 10. Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického ulice V 10:02 naše jednotka vyjela k požáru v kuchyňce v městské nemocnici. Po příjezdu zjištěno, že se jedná o taktické cvičení. Zasahující jednotky: PS Dvůr Králové nad Labem, JSDH Hajnice, JSDH Bílá Třemešná foto video zprava
31 28. 9. Dvůr Králové n.L. – Máchova ulice V 16:15 byla naše jednotka povolána k požáru v bytě a majitel se měl nacházet uvnitř. Po příjezdu zjištěno, že majitel měl halucinace a byl předán ZZS k vyšetření. Událost přehodnocena na planý poplach. Zasahující jednotky: PS Dvůr Králové nad Labem, JSDH Hajnice no
30 6. 9. Hajnice – silnice I/37, odbočka na Horní Žďár Ve 13:45 naše jednotka vyjela k dopravní nehodě dvou osobních automobilů. Jedno po nehodě skončilo na střeše mimo komunikaci. Pomocí jeřábu vozidlo otočeno zpět na kola. Poté jsme zasypali uniklé provozní kapaliny sorbentem. Zasahující jednotky: PS Dvůr Králové nad Labem, PS Trutnov, JSDH Hajnice foto
29 31. 8. Hajnice V 17:32 naše jednotka zlikvidovala obtížný hmyz. no
28 19. 8. Hajnice Jednotka v 17:41 provedla odchyt obtížného hmyzu. no
27 12. 8. Dvůr Králové Ve 14:35 nám byl vyhlášen poplach. Vyjeli jsme na požár pole s obilím o rozloze 1 500m². Požár byl zřejmě založen skupinou dětí. Zasahující jednotky: PS Dvůr Králové nad Labem, JSDH Hajnice, JSDH Bíla Třemešnná no
26 4. 8. Hajnice – směr Hořičky Ve 20:33 naše jednotka vyjela k odstranění spadlé větve na komunikaci. Větev rozřezána motorovou pilou a odklizena. foto
25 29. 7. Hajnice Ve 23:17 naše jednotka znovu vyjíždí na odstranění několika spadených stromů na komunikaci. Stromy byly rozřezány motorovou pilou a odklizeny. foto
24 29. 7. Brzice, Proruby Ve 22:57 jsme byli opět povoláni k odstranění několika stromů z komunikace. Stromy odstraněny před naším příjezdem. Zasahující jednotky: PS Jaroměř, JSDH Hajnice no
23 29. 7. Hajnice – Kyje Ve 20:41 naše jednotka vyjela k odstranění stromu spadlého na komunikaci po bouřce. Strom odstraněn pomocí motorové pily. foto
22 27. 7. Hajnice V 5:40 jsme vyjeli k požáru trávy na poli. Požár zlikvidován jedním C proudem. Zasahující jednotky: PS Dvůr Králové nad Labem, PS Trutnov, JSDH Hajnice, JSDH Úpice no
21 23. 7. Hajnice – Liščí hora V 11:07 naše jednotka vyjela k požáru suché trávy. Na místě zjištěno, že hoří tráva na ploše 100 x 50 m a zahradní traktůrek. Na likvidaci nasazeny dva C proudy. Zasahující jednotky: PS Dvůr Králové nad Labem, PS Trutnov, JSDH Hajnice, JSDH Úpice foto video
20 2. 7. Hajnice – Výšinka Ve 12:20 byla naše jednotka povolána k úklidu silnice po dopravní nehodě. Uniklé provozní kapaliny zasypány sorbentem. Zasahující jednotky: PS Dvůr Králové nad Labem, JSDH Hajnice no
19 19. 6. Kocbeře V 7:47 jsme vyjeli k požáru nákladního automobilu. Po příjezdu jednotek na místo události zjištěno, že požár byl uhašen hasícím přístrojem před naším příjezdem. Škoda nevznikla. Zasahující jednotky: PS Dvůr Králové nad Labem, JSDH Hajnice no
18 15. 6. Hajnice Ve 20:27 byla naše jednotka povolána k dopravní nehodě jednoho osobního automobilu, který narazil do stromu. Na místě jedna zraněná osoba, vyproštěna před naším příjezdem a transportována LZS do nemocnice. Uniklé kapaliny zasypány sorbentem. Zasahující jednotky: PS Trutnov, PS Dvůr Králové nad Labem, JSDH Hajnice foto video
17 14. 6. Horní Žďár – Výšinka V 15:09 naše jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního automobilu. Řidička odvezena ZZS na kontrolu do nemocnice. Automobil mimo komunikaci. Zasahující jednotky: PS Dvůr Králové nad Labem, JSDH Hajnice foto
16 6. 6. Trutnov, Horská ulice V 11:55 jsme vyjeli k požáru klimatizace v průmyslovém objektu. Požár zlikvidován jedním vysokotlakým proudem. Objekt byl odvětrán pomocí tří přetlakových ventilátorů. Zasahující jednotky: PS Trutnov, JSDH Hajnice, JSDH Trutnov – Horní Staré Město foto zprava
15 5. 6. Svoboda nad Úpou Naše jednotka vyjela pomoci s odstraňováním následků povodně. foto
14 2. 6. Hajnice – Horní Žďár V 19:01 naše jednotka vyjela odčerpat vodu ze zatopeného sklepa rodinného domu. no
13 7. 5. Dvůr Králové nad Labem, Purkyňova ulice V 10:24 naše jednotka vyjela k požáru v podkroví rodinného domu. Jednalo se o požár matrací, který byl zlikvidován vysokotlakým proudem. Dům odvětrán pomocí přetlakové ventilace. Zasahující jednotky: PS Dvůr Králové nad Labem, JSDH Hajnice, JSDH Bílá Třemešná foto
12 19. 4. Kocbeře Ve 12:11 naše jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního automobilu. Automobil mimo komunikaci na střeše. Při nehodě došlo ke zranění dvou osob. Spolupráce se ZZS. Zasahující jednotky: PS Dvůr Králové nad Labem, JSDH Hajnice foto
11 30. 3. Dvůr Králové nad Labem Ve 14:59 jsme vyjeli na PS Dvůr Králové nad Labem jako záloha. no
10 23. 3. Hajnice Ve 2:29 jsme byli povoláni k požáru přístavku zahradní chatky. Na likvidaci požáru nasazen jeden vysokotlaký a C proud. Škoda vyčíslena na 35 000 Kč, uchráněno 150 000 Kč. Zasahující jednotky: PS Trutnov, PS Dvůr Králové nad Labem, JSDH Hajnice foto
9 13. 3. Dvůr Králové nad Labem, ulice 5. Května V rámci stáže jsme v 10:51 vyjeli k otevření bytu, ve kterém byly uzamčené děti. Dveře byly otevřeny před naším příjezdem. Jednotky na místě události nezasahovaly. no
8 13. 3. Dvůr Králové nad Labem, ulice Josefa Žídka V rámci stáže na PS Dvůr Králové nad Labem naše jednotka vyjela v 7:59 na otevření bytu. Po jeho otevření byla uživatelka předána ZZS. no
7 2. 3. Žireč Ve 20:45 byl naší jednotce vyhlášen poplach. Jednalo se o požár rodinného domu. Na likvidaci požáru nasazeno několik C proudů. Škoda vyčíslena na 700 000 Kč. Zasahující jednotky: PS Dvůr Králové, PS Trutnov, JSDH Hajnice, JSDH Bílá Třemešná, JSDH Dubenec, JSDH Choustníkovo Hradiště foto
6 22. 2. Kocbeře V 15:31 naše jednotka vyjela k dopravní nehodě jednoho osobního automobilu, který skončil na střeše mimo komunikaci. Na místě jedna zraněná osoba v péči ZZS. Zasahující jednotky: PS Dvůr Králové nad Labem, JSDH Hajnice foto
5 17. 2. Kohoutov – Běluň V 11:50 naše jednotka vyjela k automobilu sjetého po dopravní nehodě do potoka. Automobil vyproštěn pomocí jeřábu AV – 14. Zasahující jednotky: PS Dvůr Králové nad Labem, PS Trutnov, JSDH Hajnice foto zprava
4 16. 2. Hajnice Ve 4:32 byla naše jednotka povolána k požáru kontejnerů. Požárem zničeny 4 kontejnery. Požár byl zlikvidován jedním vysokotlakým proudem. foto video
3 12. 2. Kocbeře – Výšinka Ve 14:22 jsme vyjeli k dopravní nehodě jednoho osobního automobilu, který skončil mimo komunikaci. Jedna osoba v šoku, odvezena ZZS. Jednotka provedla protipožární opatření a usměrňovala provoz na komunikaci. Zasahující jednotky: PS Trutnov, JSDH Hajnice foto video zprava
2 11. 2. Hajnice V 11:55 naše jednotka vyjela k požáru stavební buňky. Požárem zničeno akumulační topení a zasažena stěna s podlahou. Škoda vyčíslena na 15 000 Kč, uchráněno 30 000 Kč. Zasahující jednotky: PS Trutnov, PS Dvůr Králové nad Labem, JSDH Hajnice foto zprava
1 1. 1. Choustníkovo Hradiště Ve 12:13 naše jednotka vyjela k požáru v dřevníku, který je součástí rodinného domu. Požár likvidován jedním C proudem a jedním vysokotlakým proudem. Událost bez zranění. Zasahující jednotky: PS Dvůr Králové nad Labem, JSDH Hajnice, JSDH Choustníkovo Hradiště foto