SDH

První zmínka o poválečné historii Sboru dobrovolných hasičů v Hajnici se v kronice objevuje s datem 16. 10. 1945. V té době existují a pracují sbory dva, jeden v osadě Kyje a druhý v Brusnici. Dnem 1. dubna 1950 dochází ke sloučení obou sborů do jednoho SDH, současně se sloučením obou obcí a změnou názvu na HAJNICE.

Zmínky o hasičích jsou známé i z předválečných dob, nicméně nelze dohledat, kdy (a zda vůbec) byl založen hasičský sbor. Proto je stále uveden rok 1945 jako ten, kdy byl náš sbor založen.

Kroužek mladých hasičů je v Hajnici spoustu let, nicméně opravdového rozkvětu zažil až v roce 1992. Od té doby funguje nepřetržitě pod taktovokou p. Jaroslava Borůvky. Největším úspěchem mladých hasičů je bezesporu vítězství na republikovém kole hry Plamen v roce 2003. Máme v našich řadách i Patrika Linharta, reprezentanta ČR v požárním sportu.

Sbor se dlouhodobě angažuje v kulturním vyžití v obci. V minulosti sbor pořádal velké koncerty na hřišti u školky. Dnes pořádá hasičský ples (jediný ples v Hajnici), vypomáhá při všech kulturních akcích v obci, pořádá hasičské soutěže pro děti i dospělé.

Sbor se angažuje i v dospělém požárním sportu.

Brány SDH jsou otevřeny všem dětem, mužům i ženám bez rozdílu věku… 🙂