Teplárnu ve Dvoře Králové nad Labem prověřilo havarijní cvičení

Sedm hasičských jednotek, profesionální i dobrovolní hasiči dorazili k simulovanému úniku chemické látky v Teplárně ve Dvoře Králové nad Labem. Naštěstí jen cvičně došlo dnes dopoledne k chemické havárii, došlo k úniku kyseliny chlorovodíkové. Pracovník obsluhy prováděl pravidelnou pochůzku technologie a při té příležitosti zjistil únik chemikálie do prostor Teplárny. Vedoucí odboru řízení směnového provozu proto neprodleně vyrozuměl Hasičský záchranný sbor a informoval pracovníky vrátnice.
Přesně v 9 hodin dopoledne nahlásil vedoucí odboru řízení směnového provozu mimořádnou událost na čísle 150. Během několika málo minut se v Teplárně sešlo sedm hasičských jednotek, včetně kontejneru pro odvoz nebezpečných látek. Po příjezdu Hasičských záchranných sborů se nejprve několik hasičů obléklo do speciálních protichemických obleků, aby mohli zjistit stupeň kontaminace.
S profesionálním přístupem zajistili místo úniku, odvoz chemikálie a následné uvedení do původního stavu.
Hasiči zasahující přímo v zamořených prostorách byli po skončení zásahu svými kolegy důkladně dekontaminováni.
Členové HZS si tak v praxi vyzkoušeli chemický zásah přímo v reálném prostředí. Současně byla na výbornou hodnocena spolupráce profesionálních a dobrovolných hasičů.
Cvičení bylo upraveno vzhledem k mimořádným reálným večerním a nočním výjezdům, kterých profesionální i dobrovolní hasiči měli desítky, kdy pomáhali likvidovat následky středeční silné bouřky, pomáhali přečerpávat vodu či odklízet spadlé stromy.
Dnešní havarijní cvičení prověřilo součinnost zaměstnanců a členů havarijního štábu teplárny. „Havarijní cvičení v teplárně Dvůr Králové ověřilo spolupráci pracovníků Teplárny při řešení mimořádné události v součinnosti s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje a jednotkami dobrovolných hasičů a ukázalo na velmi dobrou koordinaci a spolupráci všech zúčastněných při takto vážné situaci,“ zhodnotil havarijní cvičení Josef Tisoň, specialista havarijní připravenosti.
„Cvičení splnilo svůj účel, prověřili jsme techniku i zaměstnance, včetně bezpečnostní služby. Aktualizovali jsme kontakty nejen na složky integrovaného záchranného systému, ale i na zainteresované organizace a orgány státní správy. Vše proběhlo na výbornou,“ upřesnil Pavel Poživil vedoucí odboru řízení směnového provozu a předseda Havarijního štábu v jedné osobě.
Při více jak hodinovém cvičení otestovali členové havarijního štábu také funkčnost technických prostředků, které slouží k oznamování mimořádných událostí v areálu teplárny. Zároveň prověřili aktuálnost kontaktů na vnější zainteresované orgány státní správy.
Teplárna Dvůr Králové jako součást Elektrárny Poříčí je jednou z elektráren Skupiny ČEZ, využívajících kogeneračního způsobu výroby energie. Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie (též kogenerace) umožňuje nejefektivnější využití energie v palivu tak, že její část je nejprve využita pro výrobu elektřiny a poté i pro dodávku tepla. Tato výrobní technologie znamená až 32% úsporu vkládaného paliva a stejnou měrou se podílí také na snížení ekologické zátěže krajiny. V současné době je tedy její výroba zaměřena zejména na dodávky tepla pro město, v zimním období také na výrobu elektrické energie.
Šárka Beránková
mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy
Zdroj a foto: ww.kralovedvorsko.cz